19. července 2014

Inkluzivní design deskových her

Zatímco Iggy se ve svém článku zaměřil na přístupnost digitálních her, já bych se rád podíval na ty deskové. I když mají obě skupiny mnoho společného, každá má samozřejmě svá specifika, která zde rozepíšu.
Inkluzivní design má u stolních her o něco delší tradici – to je způsobeno jak jejich delší historií, tak v některých směrech snadnějším přizpůsobováním potřebám handicapovaným. Obecně se ale i zde platí, že u většiny her není na handicapované hráče brán při vývoji zřetel. Častější je zpětné upravování existujících her pro jejich potřeby (k příkladům se dostanu dále).

Krátce zde nyní rozeberu hlavní skupiny postižení.

Tělesné (pohybové) postižení

Pro hraní stolních i digitálních her je obvykle důležitá hlavně funkce horních končetin. Hráči, u kterých je omezená, jsou v případě deskových her obecně znevýhodněni o něco méně. Zatímco větší část digitálních her vyžaduje přesné a rychlé ovládání oběma rukama v reálném čase, u většiny stolních her se postupuje postupně a bez nároků na rychlost (výjimkou jsou především party hry).
V případě, že hráč není schopný ani manipulovat s kartami, kostkami či figurkami, je obvykle odkázán na pomoc ostatních – to ho ale u většiny her nějak výrazně neomezuje. Jediný problém může nastat v případě, že hra vyžaduje práci se skrytými informacemi (obvykle karty v ruce…). Herní komponenty by také měly být rozpoznatelné na první pohled a z větší dálky a snadno slovy popsatelné.
Na motorická postižení tedy designér nemusí brát příliš velké ohledy - vyloučení se zde týká hlavně rychlých postřehových a obratnostních her, ostatní jsou víceméně přístupné.
Na Boardgamegeek.com existuje seznam her, vhodných pro hráče s omezenou motorickou schopností, především kvadruplegiky: http://boardgamegeek.com/geeklist/15293/games-play-quadraplegic-friend

Zrakové postižení

Většina her (jak digitálních, tak stolních) předává značnou část informací zrakem. Tato skupina hráčů je tak znevýhodněna pravděpodobně nejvíc a budu se jí věnovat obšírněji.
Přestože u digitálních her je možné využít v některých případech předčítání textu nebo jeho zvětšení, většina her, probíhajících v reálném čase, je zrakové handicapovaným odepřena. Fyzická forma deskových her tyto možnosti nenabízí, na druhou stranu ale umožňuje využít hmat.
Hry určené přímo pro nevidomé hráče vznikají jen zřídka, roste ale snaha upravovat pro ně existující hry. Tradiční deskové hry a hrací karty pro nevidomé jsou k dispozici už dlouhou dobu a jsou poměrně rozšířené – jde například o šachy, dámu a další. Přizpůsobeny jsou většinou rozlišením komponentů texturou nebo tvarem namísto barvy.